• Grafika zdjęcie główne góra strony

Aktualny stan śledztwa o sygn. RP I Ds 41.2016 dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw w związku działalnością w zakresie pośrednictwa kredytowego

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu od sierpnia 2016 roku nadzoruje śledztwo prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu o sygn. RP I Ds 41.2016.

W toku postępowania weryfikowana jest między innymi działalność firm z tzw. grupy Council działających na rynku usług finansowych i pośrednictwa kredytowego, występujących pod różnym nazwami, takimi jak: Enterprise Investment Zarzadzanie Ryzykiem Katarzyna Książek, EI Global, Personal Finanse, Council sp. z o.o.,  Europejska Grupa Finansowa  Council SA, Kancelaria Prawna Proculus sp. z o.o. czy DIPiA sp. z o.o, ale powiązanych ze sobą osobowo i kapitałowo.

Czas trwania postępowania wynika przede wszystkim z wielowymiarowego charakteru sprawy, na co wpływ ma m.in. wielowątkowość śledztwa, bardzo duża liczba osób pokrzywdzonych, ilość podejrzanych, a także fakt, iż obejmuje ono okres działalności firm od 2010r. do lutego 2017r., w tym 62 oddziały na terenie całej Polski. Złożony charakter sprawy wynika również z obszerności i różnorodności  zebranego w sprawie materiału dowodowego.

W toku śledztwa funkcjonariusze policji i prokuratorzy regularnie wykonują i planują dalsze czynności procesowe, mające na wykrycie i ujęcie sprawców przestępstw, a w konsekwencji zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla Sądu.

W chwili obecnej w śledztwie status podejrzanego posiada 167 osób.

Co do 5 podejrzanych: M.B., P. O., D. K., A. F. i K. M. obecnie stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, natomiast w stosunku do 158 osób stosowane są liczne środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.   

Ponadto Prokuratura Regionalna we Wrocławiu, mając również na uwadze konieczność zabezpieczenia prawnie chronionych interesów pokrzywdzonych, na bieżąco przekazuje kolejne i uzupełnione materiały z akt śledztwa do właściwych miejscowo prokuratur i sądów na terenie całej Polski, celem podjęcia działań z zakresu prawa cywilnego na rzecz osób pokrzywdzonych w niniejszym śledztwie.