• Grafika zdjęcie główne góra strony

Aresztowano jedną osobę w śledztwie o sygn. RP I Ds 41.2016 dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw w związku działalnością w zakresie pośrednictwa kredytowego

W dniach 04-05 czerwca 2019 roku w Prokuraturze Regionalnej  we Wrocławiu wykonano czynności procesowe z udziałem kolejnych osób zatrzymanych w sprawie o sygn. RP I Ds. 41.2016, podejrzanych o przestępstwa popełnione w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw przeciwko mieniu na szkodę osób fizycznych oraz instytucji bankowych.

Podejrzanym tj. A. M., W. G. oraz K. M. przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 258 § 1 k.k., z art. 286 § 1 k.k. oraz z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. i inne.

Z uwagi na fakt, iż w stosunku do podejrzanej K. M., która swoim działaniem doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem różne podmioty na łączną kwotę prawie miliona złotych, zachodzi uzasadniona obawa matactwa procesowego, a także realnie grozi jej surowa kara, co wiążące się również z obawą ucieczki lub ukrycia, prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia wniosek o zastosowanie wobec wymienionych podejrzanych izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Na posiedzeniu w dniu 06 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu, II Wydział Karny, zastosował wobec tej podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Pozostałe podejrzane przyznały się do popełnienia zarzucanych im przestępstw, złożyły obszerne wyjaśniania, w których podały mechanizmy przestępczego procederu pracowników firm powiązanych z Europejską Grupą Finansową Council S.A. Mając na uwadze postawę zaprezentowaną przez podejrzane oraz treść ich wyjaśnień, prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.   

W niniejszej sprawie nadal trwają liczne i intensywne czynności procesowe oraz operacyjne na ternie kraju.

Do chwili obecnej zarzuty ogłoszono już 161 osobom.