• Grafika zdjęcie główne góra strony

Dalsze zatrzymania w śledztwie o sygn. RP I Ds 41.2016 dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw w związku działalnością w zakresie pośrednictwa kredytowego

W okresie od 30 października do 11 grudnia 2018 roku w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu przeprowadzone zostały czynności procesowe z udziałem kolejnych 20 ( dwudziestu) osób zatrzymanych w śledztwie o sygn. RP I Ds. 41.2016. Są to kolejni podejrzani o przestępstwa popełnione na terenie całego kraju w latach 2010-2017 w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko mieniu na szkodę osób fizycznych i instytucji bankowych oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Podejrzanym: Ewelinie R., Magdalenie G., Milenie N., Kindze F., Oliwi C., Karolinie G., Tomaszowi T., Mai M., Norbertowi K., Weronice S., Ewie P., Łukaszowi W., Tomaszowi K., Magdalenie S., Milenie P., Andrzejowi U., Magdalenie W., Jolancie G., Patrykowi K. i Adamowi F. przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 258 § 1 kk i z art. 286 § 1 kk w. zw. z art. 294 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w i inne.

Z uwagi na fakt, iż w stosunku do podejrzanych: Norberta K., Adama F. i Patryka K. zachodzi uzasadniona obawa matactwa procesowego, a także realnie grozi im surowa kara, co wiążące się również z obawą ucieczki lub ukrycia, prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia wniosek o zastosowanie wobec wymienionych podejrzanych izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia, II Wydział Karny tymczasowo aresztował podejrzanego Norberta K. na okres trzech miesięcy, natomiast w dniu 13 grudnia 2018 roku Sąd zastosował ten środek zapobiegawczy, również na okres 3 miesięcy, wobec podejrzanych Adama F. i Patryka K.

Odnośnie pozostałych podejrzanych, tj.: Eweliny R., Magdaleny G., Mileny N., Kingi F., Oliwi C., Karoliny G., Tomasza T., Mai M., Weroniki S., Ewy P., Łukasza W., Tomasza K., Magdaleny S., Mileny P., Andrzeja U., Magdaleny W. i Jolanty G., prokurator, z uwagi na charakter przedstawionych im zarzutów, postawę podejrzanych w toku śledztwa oraz treść złożonych przez nich wyjaśnień, zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym - w tym poręczenie majątkowe, dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i nakaz powstrzymania się od prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju.

W śledztwie o sygn. RP I Ds 41.2016 dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw w związku działalnością w zakresie pośrednictwa kredytowego, zarzuty przedstawiono do tej pory 123 osobom, z których aktualnie 8 przebywa w areszcie.