• Grafika zdjęcie główne góra strony

Kolejne aresztowania w śledztwie o sygn. RP I Ds 41.2016 dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw w związku działalnością w zakresie pośrednictwa kredytowego

W okresie od 24 czerwca do 6 sierpnia 2020 roku w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu przeprowadzone zostały czynności procesowe z udziałem 15 (piętnastu) osób zatrzymanych w śledztwie o sygn. RP I Ds. 41.2016. Są to kolejni podejrzani o przestępstwa popełnione na terenie całego kraju w latach 2010-2017 w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko mieniu na szkodę osób fizycznych i instytucji bankowych oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Podejrzanym: Annie J., Magdalenie K., Kamili K., Weronice J., Anna M., Annie K., Ewelinie S., Magdzie P., Paulinie Ś., Martynie G., Natalii K., Joannie Z., Mateuszowi P., Marioli D. i Beacie Ż. przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 258 § 1 kk i z art. 286 § 1 kk w. zw. z art. 294 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i inne.

Z uwagi na fakt, iż w stosunku do podejrzanych: Anny J. i Pauliny Ś. zachodzi uzasadniona obawa matactwa procesowego, a także realnie grozi im surowa kara, co wiążące się również z obawą ucieczki lub ukrycia, prokurator skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec wymienionych podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zastosował wobec podejrzanej Anny J. areszt warunkowy, a na skutek zażalenia wniesionego przez prokuratora, na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2020 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Wydział IV Karny Odwoławczy tymczasowo aresztował podejrzaną Annę J. na okres trzech miesięcy, natomiast w dniu 24 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, II Wydział Karny zastosował tymczasowe aresztowanie również na okres 3 miesięcy wobec podejrzanej Pauliny Ś.

Odnośnie 11 spośród pozostałych podejrzanych, tj.: Weroniki J., Anny M., Anny K., Eweliny S., Magdy P., Martyny G., Natalii K., Joanny Z., Mateusza P., Marioli D. i Beaty Ż. prokurator z uwagi na charakter przedstawionych im zarzutów, postawę podejrzanych oraz treść złożonych przez nich wyjaśnień, zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym poręczenie majątkowe, dozór, zakaz opuszczania kraju i nakaz powstrzymania się od prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju.