• Grafika zdjęcie główne góra strony

Kolejne zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw w związku z pośrednictwem kredytowym

        

W okresie stycznia - marca 2018 r. w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu wykonano czynności procesowe z udziałem pięciu kolejnych osób podejrzanych o przestępstwa popełnione w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko mieniu na szkodę osób fizycznych i instytucji bankowych oraz przeciwko wiarygodności dokumentów.

Osobom tym ogłoszono postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchano ich w charakterze podejrzanych.

Podejrzanym - tj. Karolinie L., Annie R., Nadii F., Adriannie W. i Katarzynie G. przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 258 § 1 k.k. i z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.  i inne. Podejrzane przyznały się do popełnienia zarzucanych im przestępstw, złożyły obszerne wyjaśnienia, w których podały mechanizmy przestępczego działania firm finansowych powiązanych z Europejską Grupą Finansową Council S.A.

Mając na uwadze postawę zaprezentowaną przez podejrzane oraz treść ich wyjaśnień, prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Ponadto w dniu 20 lutego 2018r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, na wniosek Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu przedłużył stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec jednego z głównych podejrzanych w sprawie - Marka K., na dalszy czas powyżej 12 miesięcy, to jest do dnia 21 maja 2018r. Postanowienie to nie jest prawomocne, albowiem zaskarżyli je obrońcy podejrzanego.

Postanowieniem z dnia 08 marca 2018r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, na wniosek tut. Prokuratury, przedłużył stosowanie tymczasowego aresztowania wobec kolejnej głównej podejrzanej w sprawie -  Katarzyny K., na dalszy czas powyżej 12 miesięcy - tj. do dnia 10 czerwca 2018r., z tym zastrzeżeniem, że tymczasowe aresztowanie ulegnie zmianie z chwilą złożenia w terminie 21 dni, licząc od 8 marca 2018r., na konto sum depozytowych Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu kwoty 300 000,00 zł tytułem poręczenia majątkowego. Na postanowienie to Prokuratura złożyła środek odwoławczy.